Питання вступників

Короткий путівник вступника

Навчальний заклад IV рівня акредитації. Ліцензія: серія АД №034562 від 04.05.2012 р.

Історична довідка:1920 – рік заснування; 1930 – Миколаївський кораблебудівний інститут; 1994 – Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова; 2004 – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Форми навчання: денна та заочна (заочно-дистанційна), екстернат; на місця державного замовлення та за кошти юридичних та фізичних осіб.

Склад університету: Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук, Машинобудівний інститут, Інститут автоматики та електротехніки, Гуманітарний інститут, Кораблебудівний інститут, Інженерно-економічний факультет, Інститут заочної та дистанційної освіти, Центр довузівської підготовки, Інститут післядипломної освіти.

Термін навчання: денна форма: бакалавр – 4 роки; спеціаліст, магістр – 5,5 років; заочна форма: бакалавр – 4,5 роки; спеціаліст, магістр – 5,5-6 років.

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. В університеті можна здобути другу вищу освіту. Надається можливість паралельно отримати додаткову спеціальність.

Міжнародна співпраця. Університет підтримує широкі міжнародні зв’язки з багатьма країнами світу (Росія, Норвегія, Німеччина, Китай, Франція, Голландія, США, Іран, Нігерія та інші), проводить навчання іноземних студентів, виконує спільні наукові розробки, за кордоном підвищують кваліфікацію провідні фахівці університету та аспіранти, проходять навчання студенти.

Філії університету: Херсонська філія НУК, Первомайський політехнічний інститут, Феодосійський політехнічний інститут, навчально-консультаційні пункти в м. Києві та м. Токмаку.

Матеріально-технічна база у м. Миколаєві: 3 навчальні корпуси, сучасні лабораторії, 3 бібліотеки, комп’ютерні класи, Internet.

До послуг студентів: 2 гуртожитки, їдальні, спортивні зали, водна станція та яхт клуб, спортивно-оздоровчі табори в м. Очакові та в с. Коблево, Центр культури та дозвілля. В університеті працює студентський Парламент, студентське телебачення.

Календар для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 15 липня 2013 року 1 липня 2013 року 15 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування і творчі конкурси (напрями підготовки «Спорт», «Дизайн»)
17 липня 2013 року  5 серпня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени
20 липня 2013 року 5 серпня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2013 року  10 серпня 2013 року
Строки проведення творчих конкурсів   11–31 липня 2013 року 6-14 серпня 2013 року
Строки проведення вступних екзаменів 21–31 липня 2013 року  6-14 серпня 2013 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, не пізніше 12 години вказаної дати
перший - 1 серпня 2013 р.;
другий - 5 серпня 2013 р.;
третій - 8 серпня 2013 р.
перший - 15 серпня 2013 р.;
другий - 19 серпня 2013 р.;
третій - 22 серпня 2013 р.
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням  11 серпня 2013 року;
не пізніше 
25 серпня 2013 року
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше
25 серпня 2013 року

 

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

з/п
Код 
напряму
Напрям підготовки Спеціальність Назва предметів
профільний
предмет
предмети
1
 
6.050101  Комп’ютерні науки
Інформаційні управляючі 
системи та технології
математика
українська мова та 
література,математика,
 
 
 
фізика або іноземна мова 
(за вибором абітурієнта)
Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг
Інформаційні технології 
проектування
2 6.050102
Комп’ютерна інженерія
Спеціалізовані комп’ютерні 
системи
3  6.050103  Програмна інженерія   Програмне забезпечення систем
4 6.050201  Системна інженерія
Комп’ютеризовані системи 
управління та автоматика
5 6.050903   Телекомунікації Телекомунікації
6 6.051101
Авіа- та ракетобудування
Проектування та виробництво
конструкцій із композиційних 
матеріалів
7 6.051201
Суднобудування та 
океанотехніка
Кораблі та океанотехніка
Суднові енергетичні установки 
та устаткування
Суднокорпусобудування
Суднові машини і механізми
8  6.170102
Системи технічного 
захисту інформації
Системи технічного захисту 
інформації, автоматизація її 
обробки
9  6.050403
Інженерне 
матеріалознавство
Композиційні та порошкові 
матеріали, покриття
математика
українська мова та 
література,
математика,
 
 
 
фізика або хімія
(за вибором абітурієнта)
10 6.050502  Інженерна механіка  Технології машинобудування
11 6.050503  Машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння
12 6.050504 Зварювання
Технології та устаткування 
зварювання
13 6.050601  Теплоенергетика Теплоенергетика
14 6.050604
 
Енергомашинобудування
Турбіни
Газотурбінні установки і
компресорні станції
Холодильні машини і установки
15 6.050701
Електротехніка та 
електротехнології
Техніка і електрофізика високих 
напруг
16  6.050702  Електромеханіка
Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів
Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод
17 6.060101 Будівництво
Будівництво (гідротехнічне 
будівництво)
18 6.050802
Електронні пристрої 
та системи
Електронні системи
математика
або хімія
українська мова та 
література,фізика,
 
 
 
математика або хімія
(за вибором абітурієнта)
19 6.051003  Приладобудування
Прилади і системи точної 
механіки
20  6.030504
Економіка підприємства
Економіка підприємства математика
українська мова та 
література,
математика,
 
 
 
історія України або
географія
(за вибором абітурієнта
21 6.030508  Фінанси і кредит Фінанси і кредит
22  6.030509  Облік і аудит Облік і аудит
23 6.030601 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
математика
українська мова та 
література,
математика,
 
 
 
іноземна мова або 
географія
(за вибором абітурієнта
24 6.040106
Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування
Екологія та охорона 
навколишнього середовища
математика
українська мова та
література,
математика,
 
 
 
хімія або географія
(за вибором абітурієнта)
25 6.030401  Правознавство Право
історія
України
українська мова та 
література,
історія України,
 
 
 
математика 
або іноземна мова
(за вибором абітурієнта)
26 6.020303  Філологія  Прикладна лінгвістика
англійська 
мова
українська мова та 
література,
англійська мова,
 
 
 
історія України
або світова література
(за вибором абітурієнта)
27 6.020207  Дизайн Дизайн
творчий 
конкурс 
(рисунок)
українська мова та 
література,
історія України
або світова література
(за вибором абітурієнта),
творчий конкурс 
(рисунок, живопис, 
основи композиції)
28 6.010202  Спорт Спорт
творчий 
конкурс 
(спортивна 
спеціалізація)
українська мова та 
література,
біологія,
творчий конкурс 
(спортивна спеціалізація, 
плавання,  загальна 
фізична підготовка)
29 -
Специфічні категорії
Управління проектами - -
Економіка довкілля та 
природних ресурсів
Управління інноваційною 
діяльністю

 


Кораблі та океанотехніка – спеціальність пов’язана з суднобудуванням, кораблями, океанічною технікою. Комп’ютерне проектування, опанування найсучаснішими технологіями роблять фахівця конкурентоспроможним на світових ринках праці. Якість освіти з цієї спеціальності давно відома в багатьох країнах.


Суднокорпусобудування – готує фахівців з будівництва суднових корпусів, найбільших споруд, що створені людиною. Випускники спеціальності здатні працювати на суднобудівних заводах, керуючи будівництвом кораблів та суден будь якої складності, від найменших яхт до найбільших океанських лайнерів.


Суднові машини і механізми - Навчаючись за даною спеціальністю, студенти отримують всі необхідні знання та вміння для насичення суден надскладними, найсучаснішими функціональними системами, системами життєзабезпечення які здатні зробити з грандіозної споруди сучасне океанське конкурентоспроможне судно.


Технологія та устаткування зварювання – рівень підготовки в НУК фахівців із процесів зварювання, технології та устаткування знайшов визнання практично в усіх галузях виробництва. Крім того, бажаючі можуть отримати сертифікат міжнародного зразка.


Композиційні та порошкові матеріали, покриття – сучасні питання матеріалознавства, металознавства, створення складних матеріалів та покриттів. Тільки фахові знання матеріалів та технологій відкривають нові можливості для виробництва.


Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів – дає можливості для розробки, комп’ютерного моделювання, створення прогресивних технологій виробництва об’єктів із полімерних композиційних матеріалів: від медичного та спортивного обладнання до космічної та військової техніки.


Техніка і електрофізика високих напруг – одна з найбільш високотехнологічних спеціальностей університету. Імпульсні процеси, електронне та лазерне устаткування, наукомісткі технології – ознаки рівня розвиненої держави.


Телекомунікації – апаратне забезпечення для віддаленої передачі інформації будь якого формату. За цією спеціальністю готують фахівців, що здатні розробити, виготовити та експлуатувати обладнання найвищого рівня складності для створення швидкісних інформаційних мереж різного функціонального призначення.


Прилади і системи точної механіки – підготовка знавців із розробки нових, використання існуючих сучасних засобів та приладів контролю і діагностики технологічних та експлуатаційних параметрів найрізноманітніших виробничих процесів.


Електричні системи і комплекси транспортних засобів – готує фахівців-електромеханіків для проектування, дослідження і експлуатації сучасних автоматизованих систем виробництва, розподілу і використання електроенергії на морському, автомобільному, залізничному транспорті.


Електромеханічні системи автоматизації та електропривод – студенти отримують фундаментальні знання з теорії автоматичного управління, робототехніки, комп’ютеризованих автоматичних систем та систем програмного управління верстатами.


Електронні системи – готує спеціалістів- електронників різних галузей промисловості. Інженер володіє мистецтвом розробки, виготовлення та налагодження електронних пристроїв, має широкий простір напрямків діяльності.


Комп’ютеризовані системи управління та автоматика – випускники спеціальності – системотехніки, спеціалісти з проектування, розробки, наладки комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами різного призначення, мікропроцесорних засобів.


Спеціалізовані комп’ютерні системи – освіта з проектування,виробництва, ремонту, експлуатації мікропроцесорних апаратно – програмних комплексів спеціального призначення для медичної, виробничої галузі, для галузі зв’язку та телебачення.


Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки – готуються для роботи по створенню і експлуатації засобів комплексного захисту інформації науково-технічного, технологічного, промислового та фінансово- економічного характеру.


Програмне забезпечення систем – комплексна підготовка розробників сучасних програмних комплексів для розрахунків, управління та контролю в усіх галузях народного господарства.


Інформаційні управляючі системи та технології – готує досвідчених інженерів–системотехніків для відділів інформаційних технологій підприємств, державних установ, банків, обслуговування комп’ютерних мереж.


Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг - розвиток високотехнологічних виробництв, пришвидшення прогресу у техніці створили попит на фахівців нового рівня – здатних вирішувати економічні та екологічні проблеми з використанням сучасних інформаційних технологій.


Інформаційні технології проектування – інженери-проектувальники завдяки посиленій комп’ютерній підготовці користуються підвищеним попитом на ринках праці у всіх розвинених країнах. Випускники спеціальності можуть знайти своє місце у різних галузях  виробництва.


 Екологія та охорона навколишнього середовища – підготовка фахівців з екологічної безпеки, природокористування, моніторингу екологічного стану середовища. Одна з найперспективніших спеціальностей для роботи на підприємствах, проектних організаціях та екологічних відділах державних установ.


Теплоенергетика – дає знання з розробки та експлуатації оптимальних сучасних енергетичних систем і обладнання для підприємств муніципального та державного підпорядкування, енергогенеруючих станцій, енергорозподільчих установ.


Турбіни – спеціальність із проектування, виробництва, технічної експлуатації турбінних двигунів та агрегатів морського призначення, газотурбінних станцій магістральних газопроводів, енергогенеруючих станцій.


Газотурбінні установки і компресорні станції – випускники отримують знання та вміння з прикладного напрямку розробки і використання сучасних турбін для транспортування енергоносіїв. Розвиток транспортних систем забезпечує постійну потребу у фахівцях даного напряму.


Холодильні машини і установки – готуються фахівці для проектної, виробничої, дослідницької діяльності в напрямку створення та експлуатації систем кондиціювання, холодильних та компресорних машин і установок різноманітного функціонального призначення.


Технології машинобудування – готуються кваліфіковані спеціалісти, знавці сучасного виробничого обладнання та новітніх технологій металообробки для машинобудівних, суднобудівних, судноремонтних підприємств, станцій технічного обслуговування.


Двигуни внутрішнього згоряння – підготовка інженерів із проектування, експлуатації, ремонту та обслуговування двигунів внутрішнього згорання. Поширеність ДВЗ різного призначення дає перспективи для майбутнього працевлаштування.


Суднові енергетичні установки та устаткування – спеціаліст-механік з СЕУ підготовлений до проектування, монтажу ефективних суднових установок та їх якісної, безаварійної експлуатації. Додаткова спеціалізація дозволяє після закінчення університету працювати на судні.


Економіка підприємства – забезпечується підготовка фахівців з фондового та товарного ринку, економічної діяльності підприємства, фінансової діяльності та ефективного інвестування. Випускники можуть працювати на підприємствах різної форми власності.


Облік і аудит – надається кваліфікація “спеціаліст з обліку та аудиту ” зі знаннями з організації та проведення фінансового, управлінського та податкового обліку на підприємствах усіх форм власності і видів діяльності.


Фінанси і кредит – випускник спеціальності – фінансист, фінансовий менеджер, фінансовий директор в галузі економіки та фінансів, здатний професійно організувати фінансову роботу на підприємстві, зробити оцінку фінансового стану, розробити плани його розвитку.


Менеджмент організацій і адміністрування – готуються фахівці з управлінської діяльності, тактики та стратегії маркетингу, планування виробничо-господарської діяльності підприємства, стратегії розвитку техніки та технології.


Право – передбачається підготовка фахівця з господарсько-правової дальності, транспортного права. Високий рівень юридичної освіти створює широкі можливості для працевлаштування та діяльності.


Дизайн – потужна проектна та художня підготовка, навички з комп’ютерного проектування забезпечать якісне навчання спеціаліста з дизайну середовища, інтер’єру приміщень та транспортних засобів.


Прикладна лінгвістика – спеціаліст отримує поглиблену підготовку з двох іноземних мов та додатково – латинської, широкі знання з прикладної лінгвістики, теорії і практики перекладу. Унікальний напрямок лінгвінистичної підготовки, знання інформаційних технологій дають широкі можливості для працевлаштування випускників.


Спорт – проводиться підготовка фахівця для організації, проведення якісної тренувальної діяльності, забезпечення високого рівня досягнень на всіх рівнях спортивної підготовки. Поєднання високої спортивної кваліфікації та якісної теоретичної підготовки традиційно вирізняють випускників спеціальності.


Управління проектами – спеціалісти з управління проектами отримують посилену підготовку з методик оптимізації процесу виробництва на підприємствах різних галузей. Якісний рівень підготовки та розширена функціональна придатність створюють стабільно високий попит на випускників спеціальності.


Економіка довкілля та природних ресурсів - стан світової екології, помітний вплив виробництва на довкілля створює попит на фахівців нового, перспективного напрямку. Правильне балансування потреб виробництва та можливостей природи здатен опанувати лише спеціаліст комплексної підготовки: екологічної та економічної.


Управління інноваційною діяльністю – випускає спеціалістів із запровадження нових наукових здобутків у виробництва. Отримані знання з економіки, інформаційних технологій, законів функціонування виробництва дозволяють фахівцям з управління інноваційною діяльністю максимально ефективно впроваджувати новітніх технологій на підприємстві.


 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСТУПНИКІВ ТА ВІДПОВІДІ НА НИХ

 

Які потрібні документи при вступі до НУК?

  Вступники особисто подають заяву про вступ до НУК; документ державного зразка про повну загальну середню освіту (про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень) і додаток до нього (оригінали або завірені копії); медичну довідку за формою 086-о (оригінал або завірену копію) або результати флюорографії (для вступників на заочну форму навчання); 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО); копію картки фізичної особи
– платника податків; паспорт (свідоцтво про народження); військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці); документи, що дають право на пільги; домашні роботи для напряму “Дизайн”; документи, що  підтверджують спортивний рівень та довідку про проходження професійного    медичного    відбору    для    напряму
«Спорт».
   Вступники мають право подавати сертифікат УЦОЯО, виданий у 2013 році, або сертифікати видані з 2008 по 2012 рік.
При поданні копій документів їх оригінали вступник повинен надати особисто. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до кількох вищих навчальних закладів, в установлений термін після оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування до НУК зобов’язані подати оригінали документів до приймальної комісії НУК.

 

Чи мають переваги слухачі підготовчих курсів НУК?

   Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (підготовчий факультет) НУК, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до НУК для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результатами поточної або підсумкової атестації.
    На скільки спеціальностей одночасно дозволяється подавати документи?
Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них.

 

Які переваги отримують при вступі до НУК особи, які досягли визначних успіхів у поточному році?

  Без конкурсних випробувань зараховуються до НУК учасники міжнародних олімпіад (за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124), якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

  Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі зараховуються додаткові бали.

 

Які категорії вступників мають право складати екзамени у НУК?

   Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НУК: громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу; військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом - при вступі на заочну форму навчання; особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном мають право брати участь в конкурсі за результатами вступних екзаменів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором.

Яку мінімальну кількість балів повинен отримати випускник, аби мати можливість вступити до НУК?

  Національний університет кораблебудування приймає сертифікати зі 124 і вище балами. Оцінка з профільного предмету повинна становити не менше 140 балів. За рішенням приймальної комісії до участі у конкурсному відборі може бути допущений вступник, який подає сертифікат УЦОЯО, кількість балів якого з непрофільних предметів (предмета), нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільних предметів (предмета), визначених правилами прийому, становить не нижче 170 балів.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з перерахунком за 200- бальною шкалою.

Де можна отримати повну інформацію про напрями підготовки НУК та про перебіг вступної кампанії?

Детальну інформацію про напрями підготовки фахівців у НУК, Правила прийому та інші документи щодо вступної кампанії наведено на стендах приймальної комісії, на офіційній Internet-сторінці сайту НУК

http://abiturient.nuos.edu.ua/

 З інформацією щодо конкурсної ситуації можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України   www.vstup.info

 

 


Адреса: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, тел.: (0512) 37-05-80, 42-46-52, 47-97-47.
Internet-сторінка: www.abiturient.nuos.edu.ua; E-mail: pk_nuk@nuos.edu.ua